European Funds

Orangeanimation Sp. z o.o. implements a project co-financed from European Funds “Increase in innovation, maintaining jobs and increasing competitiveness – investment in the creation of a 2D and 3D animation render farm as well as equipment and software enabling the optimization of the production process of full-length animated series and films up to 4K and 8K resolution.”

Orangeanimation Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Wzrost innowacyjności, utrzymanie miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności – inwestycja w utworzenie renderfarmy animacji 2D i 3D oraz sprzęt i oprogramowanie umożliwiające optymalizację procesu produkcji seriali i filmów animowanych pełnometrażowych do rozdzielczości 4K i 8K.”

OPIS PROJEKTU: Projekt dotyczy inwestycji w sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające tworzenie filmów i seriali animowanych w rozdzielczości 4K/8K, jak również wprowadzenie nowej usługi – renderingu (utworzenie render-farmy dla produkcji filmów i seriali animowanych). Firma Wnioskodawcy zajmuje się obecnie produkcją animacji w technologii 2D i 3D, jednak ograniczenia sprzętowe uniemożliwiają tworzenie produktów zgodnych ze światowymi standardami, które wyznaczają telewizje cyfrowe, VOD oraz platformy streamingowe takie jak Netflix. Dokonane inwestycje umożliwią wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej (ulepszony i przyspieszony proces produkcji) oraz produktowej/usługowej (produkcje animowane w rozdzielczości 4K/8K. Dzięki swoim unikalnym w skali przedsiębiorstwa oraz regionu cechom, nowe produkcje Wnioskodawcy będą nie tylko stymulowały rozwój polskiego sektora kreatywnego (animacji), ale również będą posiadały duży potencjał eksportowy i promocyjny.

CEL PROJEKTU:

  • rozwój innowacyjności w MŚP (implementacja dwóch innowacji produktowych i jednej procesowej); projekt będzie prowadził do wprowadzenia na rynek nowego produktu/usługi oraz procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu – produkcja filmów animowanych w rozdzielczości 4K;
  •  inwestycja w nowoczesne urządzenia (sprzęt komputerowy) oraz specjalistyczne oprogramowanie do animacji w rozdzielczości 4K, które są niezbędne dla utrzymania bieżącej produkcji (produkcja seriali i filmów animowanych), na potrzeby dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług (zgodnie z nowym standardem 4K) oraz do zmian w procesie produkcyjnym (przyspieszenie i usprawnienie procesu produkcji animacji);
  • utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, utworzenie dwóch trwałych nowych miejsc pracy oraz wsparcie bieżącej działalności Orangeanimation Sp. z o.o. celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa; realizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, w tym w zakresie Inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego:
  • rozwój i promocja Województwa Śląskiego – przedmiotowy projekt będzie realizowany i utrzymywany w okresie trwałości projektu na terenie Województwa Śląskiego.